Truyện nhảm nhí

https://www.wattpad.com/691765431-quyển-3-edit-xuyên-nhanh-nam-thần-bùng-cháy-lên

Đọc mòn mắt mới tới vị diện thứ mười mấy. Kb đến lúc mình ra trường t.g đã viết xong vị diện 99 chưa nhỉ. Tò mò thân phận thật của Sơ Tranh ghê. Kb sơ tâm mà tác giả nhắc tới ở đầu truyện là gì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s