Ráng học nào

Bố mẹ tốn 250tr cho m rồi đấy. M chăm học lên đi. Ít nhất cũng kiếm đc số tiền tương đương đã r hẵng nghĩ đến chuyện bỏ 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s